De ontwerpfase

Oplevering ontwerpen ontmoetingsveld (maart 2022)

De behoefte van het dorp is in oktober 2021 geanalyseerd. De werkgroep speelvoorzieningen heeft de uitkomsten in december 2021 voorgelegd aan een ontwikkelaar van speelplaatsen. Deze ontwikkelaar heeft in februari 2022 op basis van de aangegeven behoefte twee ontwerpen opgesteld en overhandigd aan de werkgroep.

Basisschool ´T Groenland

De twee ontwerpen zijn voorgelegd aan de kinderen van de basisschool ‘T Groenland (groep 3 t/m 8).  De kinderen hebben verteld wat ze van de ontwerpen vonden en ook aangegeven of ze nog iets misten.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond op 30 maart 2022 in De Verbinding (Pastorielaan 30, Zuidwolde) konden de inwoners van Zuidwolde de twee ontwerpen komen bekijken en ook eventuele op- en/of aanmerkingen aan ons doorgeven. Er kwamen ruim 50 inwoners een kijkje nemen!

Op basis van alle input en feedback  wordt er nu een definitief ontwerp opgemaakt.