Ons hoofddoel

We hebben een goed inzicht gekregen in de behoeften, wensen en eisen van onze gemeenschap ten aanzien van het multifunctionele ontmoetingsveld. Daarnaast hebben we ons laten inspireren door de doelen, missies en visies van mogelijke samenwerkingspartners, zoals de gemeente het Hogeland, de provincie Groningen en andere fondsen en subsidies. Op basis hiervan hebben we onze doelen geformuleerd. Door deze doelen te stellen, weten we waar we ons op moeten richten en kunnen we een resultaat bereiken dat wordt gedragen door onze gemeenschap.

Ons hoofddoel

Ons hoofddoel is het bevorderen van zowel de leefbaarheid als de gezondheid van ons dorp door gezamenlijk een multifunctioneel ontmoetingsveld te realiseren met een groene en natuurlijke uitstraling. Dit ontmoetingsveld zal ruimte bieden voor zowel spontane als georganiseerde ontmoetingen en activiteiten tussen bewoners, en het zal mensen aanmoedigen om te bewegen en te sporten.

 

Onze subdoelen

Om ons project nog beter uitvoerbaar te maken zetten we hieronder onze subdoelen nader uiteen. Hieronder benoemen we onze subdoelen en lichten we deze nader toe:

Bewegen in een groene omgeving: Wij geloven dat voldoende sporten en bewegen bijdraagt aan een gezonde fysieke en mentale conditie. Door samen met anderen te sporten ontstaat er tegelijkertijd een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid binnen de gemeenschap. Het is ons doel om met het groene multifunctionele ontmoetingsveld mensen van alle leeftijden en achtergronden de mogelijkheid te bieden en te stimuleren om regelmatig te bewegen.

Natuurlijk buitenspelen: Wij geloven dat een gezonde, sociale en actieve levensstijl in een groene omgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Het is ons doel om in het hart van ons dorp een groene en uitdagende omgeving te creëren waar kinderen hun lichamelijke energie kwijt kunnen, nieuwe vriendschappen kunnen sluiten, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden kunnen oefenen, hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen en de natuur meer leren te ervaren en waarderen.

Het veld moet is voorzien van beplanting, natuurlijke speelaanleidingen en speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.

Buiteneducatie: Met het multifunctionele ontmoetingsveld gaan we een interactieve en stimulerende, groene leeromgeving creëren waar leerlingen, docenten en andere die deze behoefte voelen samen kunnen komen om te leren, te ontdekken en te ervaren.

Hiermee creëren we de mogelijkheid om standaard educatieve activiteiten meer buiten het traditionele klaslokaal plaats te laten vinden (bewegend leren) en daarnaast ook om naast het standaard educatieprogramma meer aandacht uit te laten gaan naar natuureducatie. Zo versterken we de verbinding tussen mensen (en vooropgesteld onze kinderen) en de natuur en vergroten we het bewustzijn over het belang van groen en natuur voor onze gemeenschap.

Verbinden: Met het multifunctionele ontmoetingsveld streven we ernaar om de sociale cohesie te versterken, begrip binnen onze gemeenschap te bevorderen en een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid te creëren.

We gaan samen met de gemeenschap een groene omgeving creëren waar mensen met alle achtergronden, interesses en vaardigheden samen kunnen sporten, leren, delen en genieten.