Uitkomsten enquete!

In september 2021 is er een grootschalige behoefteanalyse geweest in het dorp. Ieder huishouden in Zuidwolde heeft een vragenlijst gekregen waarop men kon aangeven wat de behoefte was om te doen op het Akkerveld (deze enquête was ook digitaal in te vullen). In totaal hebben hierop 99 huishoudens gereageerd.

Van de dorpsbewoners was 96% was (zeer) enthousiast om van het veld een ontmoetingsveld voor jong en oud te maken. Enkele reacties:

 • ”Een juiste invulling van dit veld geeft kinderen meer ruimte en keuze om zich te vermaken. De locatie van het Akkerveld heeft veel potentie om te fungeren als een centraal punt waar men elkaar kan ontmoeten.
 • ”Zou graag vaker andere ouders willen ontmoeten, plek om samen even te zitten”
 • “Het dorp mist echt een speeltuin en ontmoetingsplek”
 • Er is te weinig mogelijkheid voor jong en oud om elkaar in het dorp te ontmoeten en ik heb daar zeker behoefte aan en onze kinderen ook”

Van de direct omwonenden waren 7 zeer enthousiast, 1 enthousiast en 1 neutraal. Reacties van omwonenden:

 • Het veld kan veel beter gebruikt worden dan nu het geval is. En gericht op alle leeftijden.
 • Ik hoop al lang op een zinvolle besteding van het akkerveld
 • Zou graag vaker andere ouders willen ontmoeten, plek om samen even te zitten
 • Ik wil een leuke speeltuin

Daarnaast is nog naar de do’s en don’ts gevraagd. De dorpsbewoners spraken de wens uit dat het veld een natuurlijk en groen aanzien zou hebben (houten toestellen) en ook de mogelijkheid om een gedeelte van het veld in kunnen zetten voor dorpsevenementen, bijvoorbeeld Koningsdag. De dorpsbewoners willen geen lawaai (vooral niet ’s avonds), geen hangplek in de avond en geen rommel.

Kinderen willen spelen

Uit de behoefteanalyse bleek dat kinderen het vaakst noemden dat ze willen spelen. Onder kinderen tot en met 9 jaar werden de volgende speelactiviteiten het vaakst genoemd:

 • Schommelen (79%)
 • Stunten/crossbaan/skaten – 79%
 • Zwaaien/kabelbaan – 71%
 • Springen/trampoline – 71%
 • Speelhuis – 64%
 • Water – 64%

Bij de oudere jeugd (10 tot 19 jaar) werden de volgende speelactiviteiten het vaakst genoemd:

 • Stunten/crossbaan/skaten – 65%
 • Schommelen – 59%
 • Zwaaien/kabelbaan – 59%
 • Springen/trampoline – 53%
 • Klimmen – 41%
 • Water – 35%

Volwassenen willen elkaar ontmoeten

Wat betreft ontmoeten bleek dat de behoefte om elkaar te ontmoeten op het veld het grootst is onder inwoners van 20 jaar en ouder. Van de 20-59-jarigen gaf 44% aan behoefte te hebben aan ontmoetingsplekken op het Akkerveld, terwijl 43% van de 60-plussers dit wilde.

 Uit open antwoorden kwam naar voren dat met name behoefte was aan zitgelegenheid in de vorm van bankjes.

 Jong en oud wil bewegen

Op het gebied van bewegen gaf 57% van de jongere jeugd (0-9 jaar) aan graag te willen voetballen en te skaten/skeeleren op het veld. Daarnaast wilde 50% graag fietscrossen.

 Bij de oudere jeugd waren de gewenste activiteiten:

 • Fietscross (59%)
 • Krachttraining (59%)
 • Voetbal (53%).

 Maar liefst 65% van de 20-59-jarigen wil ook graag kunnen voetballen op het veld, terwijl dit percentage onder 60-plussers 36% is.

Onze gemeenschap verlangt naar een multifunctioneel ontmoetingsveld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen, spelen en sporten. Daarnaast is er een duidelijke wens om activiteiten en kleine evenementen te kunnen organiseren op deze locatie. Met deze conclusie in gedachten zetten we ons in om een levendige en veelzijdige ontmoetingsplek te realiseren die tegemoetkomt aan de behoeften van jong en oud, en die de saamhorigheid en leefbaarheid van Zuidwolde versterkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *