Wat wil het dorp?

Behoefteanalyse

Het Akkerveld is een prachtige plek voor een recreatie- en ontmoetingsveld. Maar wat moet daar volgens de dorpsgenoten komen? De werkgroep heeft bij alle adressen in Zuidwolde een enquête in de brievenbus gedaan. De antwoorden  worden verwerkt tot twee ontwerpen, die we aan het dorp zullen voorleggen. Het uiteindelijke ontwerp gebruiken we in een subsidieaanvraag.

Resultaat

Wat een mooie respons, maar liefst 99 enquêtes zijn er ingevuld! Klik hier om een beknopt overzicht van de resultaten te bekijken. Op basis van de (uitgebreide) resultaten gaan we komende weken, samen met een leverancier van speeltoestellen, een plan maken en dat aan het dorp voorleggen. Wordt vervolgd!

Onderstaande enquête kon worden ingevuld (en ingeleverd) tot vrijdag 1 oktober 2021.