Speelveld verkennen – samenwerken met fondsen en subsidieverstrekkers

De gemeente ‘t Hogeland

Het Hogeland richt zich met het lokaal programma ‘Kop op ’t Hogeland’ op leefbaarheid en kansen voor de toekomst. Samen met haar inwoners steekt de gemeente de koppen bij elkaar om te werken aan een leefbare regio. Met het lokale programma stimuleert Het Hogeland het wonen, werken en recreëren in de gemeente.

In het programma ‘Kop op ’t Hogeland’ staat dat investeringen nodig zijn om het welzijn van de inwoners te vergroten, in hun vrije tijd, op school of werk, leefomgeving en hun gezondheid. De gemeente heeft 6 thema’s opgesteld. Het thema wonen en leven op de Wierden is interessant voor ons.

Wonen en leven op de Wierden; In de dorpen en op het platteland is er ruimte voor goed, landelijk en karaktervol wonen. De gemeente richt zich op het versterken van het imago van Het Hogeland als aantrekkelijke woongemeente. In ieder dorp een ontmoetingsplek en een goede leefomgeving.

Aangezien het ons doel is om een multifunctionele ontmoetingsveld te realiseren, sluit dit 1 op 1 aan.

Daarnaast is er het Lokaal Positief Gezondheidsbeleid  ‘Gezond in Het Hogeland’. De gemeente wil hierbij inzetten op:

 • Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving 
 • Gezond opgroeien 
 • Gezond meedoen 

Hieruit kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat het multifunctionele ontmoetingsveld een bijdrage levert door inwoners de mogelijkheid te bieden om te werken aan hun fysieke vitaliteit in een groene omgeving dat voor iedereen toegankelijk is.

De provincie Groningen – Nationaal Programma Groningen (NPG)

Nationaal Programma Groningen is er voor elke Groninger, jong én oud. Ze  investeren fors in de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. 

Dit doen ze aan de hand van het loket leefbaarheid en het impulsloket.

Loket Leefbaarheid 

Loket leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen. Ze vinden hierbij belangrijk dat een project positief bijdraagt aan de leefbaarheid doordat er sprake is van:

 • Samenwerking
 • Duurzaamheid
 • Draagvlak

Bij het realiseren van het multifunctionele ontmoetingsveld is het dus belangrijk om het dorp goed te betrekken bij het project en ook na afronding van het project het onderhoud te waarborgen.

Impulsloket

Het impulsloket heeft vier ambities:

 • leefbaarheid
 • economie 
 • natuur en klimaat
 • werken en leren

Ook vindt dit loket het belangrijk dat een initiatief een positief effect heeft op de omgeving en dat het ondersteund wordt door mensen in de buurt, dat het lang meegaat en daardoor toekomstbestendig is.

Ons multifunctioneel ontmoetingsveld kan aansluiten op deze ambities. Zowel op directe als ook op indirecte wijze.

Postcodeloterij Buurtfonds

Het Buurtfonds van de Postcodeloterij steunt buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan projecten waar bewoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement, kunstproject of gezamenlijke activiteit. Hun uitgangspunt is dat ze bijdragen aan buurtprojecten die voor iedereen in de buurt toegankelijk zijn. Hun bijdrage ligt tussen €500,- en €5.000,-.

 • Het buurtproject draagt bij aan een leefbare buurt, die de omgeving groener, socialer en/of creatiever maakt.
 • Het buurtproject is voor een brede groep bewoners toegankelijk.
 • We ondersteunen projecten waarbij iedereen gezien, gehoord en gerespecteerd wordt. Hierin is geen ruimte voor discriminatie, onveiligheid en buitensluiting.
 • Wij hebben een voorkeur voor buurtprojecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn.

Onze ambitie om een multifunctioneel ontmoetingsveld te realiseren lijkt 1 op 1 aan te sluiten op de initiatieven die het buurtfonds van de Postcodeloterij ondersteunt.

VSB fonds

Het VSBfonds ondersteunt organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in ons land kan, mag en wil meedoen aan de samenleving. Ongeacht leeftijd, fysieke en mentale mogelijkheden, sekse, seksuele geaardheid, opleiding, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. 

Een samenleving waaraan iedereen meedoet, vraagt om mensen die zich willen ontwikkelen en om mensen die zich samen met anderen inzetten voor hun buurt of wijk. Jezelf ontwikkelen en actief meedoen is niet voor iedereen even makkelijk. Een steuntje in de rug kan daarbij soms helpen.  

Het VSBfonds steunt projecten die mensen helpen verschillende sociale netwerken op te bouwen of te versterken. Het gaat ons daarbij om mensen die niet vanzelfsprekend een divers sociaal netwerk hebben en die extra hulp kunnen gebruiken bij de ontwikkeling daarvan. 

 

Unive Buurtfonds

Het Unive Buurtfonds steunt ideeën waarmee de buurt fijner of veiliger wordt. Ze zien graag dat de gemeenschap dit samen doet en dat iedereen in de buurt van het initiatief kan profiteren.  Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van Univé.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *